Uncategorized

räntor

Innan man utnyttjar någon form av kredit är det viktigt att informera sig om vad kreditkostnaden kommer att bli. I Sverige är den som marknadsför konsumentkrediter skyldig att ange den effektiva årsräntan. Detta eftersom det gör det enklare att jämföra olika krediter och överblicka samtliga kostnader för en kredit. Om man bara tittar på den nominella räntan kan detta leda en fel, eftersom det kan tillkomma betydande avgifter för krediten, såsom uppläggningsavgift och månatlig aviseringsavgift.

Nominell ränta och effektiv räntaranta

Du lånar 100 000 kronor. Lånet löper över 5 år, betalas av med rak amortering och du gör en inbetalning till långivaren varje månad. Lånet har en nominell ränta på 5 procent, men till detta tillkommer både en uppläggningsavgift på 300 kronor och en aviavgift på 25 kronor per avi. Om man räknas in dessa avgifter ser man att den effektiva räntan är 5,85 procent.

Fast eller rörlig ränta på lånet?

För lån som löper under lång tid, till exempel bolån, brukar man kunna välja mellan fast eller rörlig ränta. Benämningarna fast och rörlig kan dock orsaka en viss förvirring.

  • Att du väljer fast räntan innebär i normalfallet inte att din ränta är fast för hela lånetiden trots att det rör sig om ett bolån med 30 års löptid. Istället brukar man i Sverige tala om fast ränta – eller bunden ränta – om långtagaren har bundit räntan för en period som överstiger 3 månader. Om du till exempel binder räntan för ett år har du alltså ett lån med fast ränta.
  • Det är väldigt ovanligt med konsumentlån som verkligen har en rörlig ränta som kan variera från dag till dag. Det som hos svenska banker och andra kreditinstitut kallas för rörlig bolåneränta brukar istället vara en ränta som är bunden för en tremånadersperiod.

Kontraktsränta

Kontraktsränta är en ränta som betalas för ett beviljat kreditutrymme även om du inte utnyttjar krediten. Kontraktsränta kallas även för limitränta och brukar vara en viss procent av den beviljade krediten.

Kontraktsränta betalas vanligen för ett år i taget, i förskott. Om man säger upp sin kredit har man enligt svensk lag rätt att få tillbaka den överskjutande delen av kontraktsräntan om man har betalt i förväg.

Vad är realränta?

Om du får 4% nominell ränta på en investering, samtidigt som inflationen är 3%, är realräntan för din investering bara 1%. Realräntan är den ränta som är kvar när man dragit av inflationen från den nominella räntan.

Realränta ex post

Realräntan ex post (faktisk realränta) är den extra köpkraft en långivare erhåller utöver det utlånade beloppets köpkraft. Realräntan ex post beräknas genom att man drar bort den faktiska inflationen från den nominella räntan.

Realränta ex ante

Realräntan ex ante (förväntad realränta) är den extra köpkraft en långivare förväntar sig att erhålla utöver det utlånade beloppets köpkraft när lånet ingår. Realräntan ex ante beräknas genom att man drar bort den förväntade inflationen från den nominella räntan.