blogg, smålån

Lättare integreras i högkonjunktur

Det blir inte svårare för flyktingar att integreras i arbetslivet när många kommer hit på en gång. Istället handlar möjligheterna till integration i första hand om Sveriges ekonomi, vilket är avgörande för möjligheterna att få ett jobb. De slutsatserna dras i en ny studie.

Forskaren Joakim Ruist, som har studerat hur snabbt nyanlända har blivit integrerade på arbetsmarknaden, konstaterar att en högkonjunktur innebär ökade chanser för flyktingar att få jobb snabbt, helt enkelt för att det då finns fler lediga arbeten att söka. Under en lågkonjunktur tar det å andra sidan längre tid att komma in på den nya arbetsmarknaden. Vad som däremot – enligt forskningen – verkar spela mindre roll för integrationsprocessen är variationerna från ett år till ett annat när det gäller antalet flyktingar som kommer till Sverige.

I den nya studien har man även studerat skillnaderna i integration mellan olika grupper av flyktingar. Man ser då att det har tagit olika lång tid att komma in på arbetsmarknaden. Människor som har kommit till Sverige från Somalia, Afghanistan, Irak, Iran, Libanon och Syrien har haft det tuffare än de som har kommit från före detta Jugoslavien, Eritrea och Etiopien. Det är inte klargjort vad detta beror på men en tänkbar förklaring skulle kunna vara att ländernas utbildningar skiljer sig åt. I vissa fall är den utbildning som man har med sig hemifrån mer relevant när du söker jobb i Sverige och i andra fall mindre. I det senare fallet blir startsträckan i det nya landet längre.