Kreditkort

Att ha ett kreditkort kan vara förmånligt på flera olika vis, förutsatt att man kan hantera krediten på ett ansvarsfullt vis. Med ett kreditkort har man tillgång till en beviljad kredit som kan utnyttjas när behov uppstår. Hamnar man i ett läge där man behöver ett lån finns alltså kreditutrymmet redan där. Ekonomiska beslut som fattas under stress blir sällan bra, så att ha ett kreditkort är många gånger att föredra framför att behöva panikleta efter någon långivare som är villig att bevilja ett lån i en akutsituation. En annan fördel med kreditkortet är att beloppet är flexibelt. Behöver man handla något för 238 kronor på kredit kan man göra det – det är få långivare som beviljar så små enskilda lån.

Att använda ett kreditkortkreditkort

Det exakta villkoren för olika kreditkort varierar, så det är mycket viktigt att ta reda på vad som gäller för just det kreditkort du är intresserad av. Här nedanför är bara ett exempel på hur många – men absolut inte alla – kreditkort fungerar.

 1. Du använder kreditkortet för att göra ett eller flera köp under en betalningsperiod.
 2. När betalningsperioden är över skickar kreditkortsföretaget ut en kreditkortsräkning till dig. I Sverige är det vanligt att förfallodagen för kreditkortsräkningar ligger strax innan månadsskiftet, eftersom så många personer får lön den 25:e varje månad.
 3. Du kan välja hur stor andel av kreditkortsräkningen du vill betala, så länge du allra minst betalar in det så kallade minibeloppet. Minibeloppet är en viss procent av den totala skulden, och de exakta reglerna för hur minibeloppet beräknas varierar mellan olika kreditkort.
 4. Om du inte betalar hela skulden rullar den kvarvarande skulden vidare till nästa månad. Hos de flesta kreditkort är det först efter kreditkortsräkningens förfallodag som skulden börjar kosta ränta.Viktigt undantag: Hos många kreditkort kostar kontantuttag ränta redan från uttagsdagen. Du måste alltså betala ränta även om du betalar hela skulden innan kreditkortsräkningens förfallodag. På grund av detta kan det vara bra att ha ett separat debitkort att använda när man behöver ta ut kontanter, alternativt ett kombinationskort som inte belastar din kredit så länge det finns pengar på det bankkonto som kortet är kopplat till.

Håll koll på räntan och övriga kostnader

kreditkort norwegianKostnaderna för att ha och använda ett kreditkort kan skilja sig rejält mellan olika kreditkortsalternativ. Här är några exempel på punkter som är viktiga att hålla sig informerad om.

 1. Har kreditkortet några fasta avgifter, till exempel årsavgift?
 2. Hur hög är räntan på den del av skulden som jag skjuter vidare till framtiden?
 3. Hur beräknas minibeloppet?
 4. Hur hög är påminnelseavgiften?
 5. Hur hög är dröjsmålsräntan?
 6. Om jag inte ens betalar in minibeloppet, höjs räntan för hela skulden?
 7. Vad kostar det att göra kontantuttag? Tas ränta ut från dag 1? Finns det någon fast avgift för kontantuttag? Gäller samma regler i Sverige som utomlands?

Ränta-på-ränta

Innan man låter skulden rulla vidare är det viktigt att man är insatt i hur ränta-på-ränta effekten fungerar så att man kan beräkna vad det kommer att kosta att använda sitt kreditkort på detta vis. Räntan på din skuld läggs ovanpå skulden, så att skulden växer. Du har nu en ännu större skuld att betala ränta på, vilket innebär en ökad räntekostnad. Denna ränta läggs på skulden, som växer sig ännu större, vilket innebär ännu högre räntekostnad, och så vidare.

Att puffa en skuld framför sig under flera månaders tid och bara betala in minimibeloppet kan på grund av ränta-på-ränta effekten bli mycket kostsamt även om räntesatsen i sig inte är orimligt hög.

Extra lång räntefri period

rantefria kreditkortVissa kreditkort erbjuder en förmån i form av en extra lång räntefri period som kan utnyttjas en gång per år. Om du till exempel har stora inköp att göra i december kan du be om att få 60 dagar på dig att betala av skulden istället för de normala 30 dagarna. Då betalar du bara ränta på eventuell skuld som kvarstår efter att de 60 dagarna har löpt ut.

Att ha ett kreditkort med extra lång räntefri period kan vara ett bra alternativ till avbetalningsköp när man hellre delar upp en kostnad över två löner än skrapar lönekontot rent för att betala allt på en gång.

Skydd

Det finns många hushåll som använder sig av kreditkort trots att de har gott om tillgängliga kontanter, eftersom kreditkorten i många situationer ger ett bättre skydd än kontantköp.

Konsumentskydd

Många kreditkort har en form av inbakat konsumentskydd som gör att du kan anmäla oseriösa näringsidkare och ha goda utsikter att få dina pengar tillbaka. Om du till exempel köper en produkt online som inte levereras kan du kontakta kreditkortsföretaget och begära att de ska dra tillbaka pengarna från säljaren. Har du däremot gjort en banköverföring eller fört över pengar via Western Union istället för att använda kreditkort är dina möjligheter att få pengarna tillbaka betydligt mindre, och detta gäller även om du polisanmäler säljaren.

Många kreditkortsföretag är väldigt tillmötesgående på denna punkt, och vissa har till och med försäkringar som träder in så att du får dina pengar tillbaka även om de inte lyckas ta tillbaka några pengar från säljaren. Som alltid varierar både villkoren och praxis mellan olika kreditkort och kreditkortsföretag, så om denna typ av skydd är viktigt för dig bör du välja kreditkort med omsorg för att få ett som ger dig så bra skydd som möjligt. Det finns till exempel kreditkort som ger dig ersättning även som säljaren har uppfyllt sina skyldigheter men ditt paket har försvunnit eller skadats i postgången.

Reseförsäkring

Många kreditkort ger dig en automatisk reseförsäkring om du betalar resan med kreditkortet och uppfyller viss andra villkor. Kontrollera din reseförsäkringen i din hemförsäkring och se vilka svaga punkter den har. Kanske vill du ha ett kreditkort som tar hand om självriskreduceringen när du hyr bil utomlands eller ett kreditkort som omedelbart ger dig rejäl ersättning om ditt bagage blir försenat när du åker på semester.

Stöldskydd

Om du utsätts för rån eller stöld och någon obehörig handlar på ditt kreditkort har du goda möjligheter att få skulden struken, förutsatt att du handlat i enlighet med kreditkortsföretagets regler. Det finns till exempel regler om hur aktsam du måste vara om kortet och hur snabbt du måste spärra det när det försvunnit. Lämnar du till exempel kreditkortet i strandväskan medan du badar i havet har du inte varit aktsam, blir du däremot rånad och lämnar över din väska för att inte bli skadad har du agerat korrekt.

Detta är en stor fördel med att ha kreditkort på sig istället för kontanter. Får man kontanter stulna är chansen att få dem tillbaka väldigt liten och hemförsäkringens skydd brukar vara mycket begränsat, särskilt om stölden sker i Sverige. Det går inte heller att spärra kontanter som man spärrar ett kreditkort.

Det finns gott om rånare och tjuvar som aktivt väljer bort personer som bara verkar ha kreditkort på sig, och istället väljer att angripa personer som drar fram den stora sedelbunten när det är dags att betala något. Att komma över rena kontanter redan från början är för många brottslingar betydligt mer åtråvärt än att försöka omsätta ett stulet kreditkort till kontanter. Att använda kreditkort och inte visa upp några kontanter kan alltså minska risken för att man drabbas av den här typen av brott, särskilt om man inte heller visar upp några dyra smycken, lyxigt armbandsur, åtråvärd smartphone, etc.

Acceptans

Innan man skaffar ett kreditkort är det bra att kontrollera hur pass stor täckning det har. Hur många näringsidkare är det som accepterar detta kreditkort? Hur det ser ut på den punkten varierar mycket beroende på var man tänkt använda kreditkortet och i vilken typ av butiker.

Bonusklubb

Vissa kreditkort är kopplade till ett bonusprogram där man samlar poäng på sina inköp. Ta en titt på din privatekonomi för att se vilket bonusprogram som är mest förmånligt för dig. Om du till exempel lägger stora belopp på att köpa bensin varje månad kan det vara idé att skaffa ett kreditkort som ger väldigt bra bonusar på just drivmedelsinköp. Ibland kan det vara bäst att ha flera olika kreditkort, till exempel ett kreditkort för livsmedelsinköp och ett annat för att tanka bilen. Det är dock viktigt att man ser upp så att fasta årsavgifter för fler olika kreditkort inte äter upp bonusbeloppen.

Kreditkortens utveckling

Kreditkort som vi känner igen dem idag uppstod i USA. Själva ordet credit card dök upp redan år 1888 i socialisten Edward Bellamys utopiska roman ”Looking Backward” som beskriver år 2000 där människorna använder kort istället för kontanter när de gör sina inköp.

På 1800-talet fanns inte några kreditkort utanför fantasins värld, däremot fanns det charge coins som hotell och butiker delade ut till kunder som hade rätt att handla på kredit hos dem. Mynten, som vanligen var tillverkade av metall eller celluloid, hade klientens kreditnummer på sig för att underlätta registrering av skulderna.

På 1920-talet utvecklade Farrington Manufactoring Co det första kreditkortet och kallade det för Charga-Plate. Precis som för charge coins var Charga-Plate något som affärsidkare delade ut till kunder som hade tillåtelse att handla på kredit hos dem. En Charga-Plate var 2,5 tum x 1,25 tum och hade kundens namn, ort och delstat präglat in i metallen. I kassan placerades kortet i en press med ett färgband och ett kvittopapper, så att ett avtryck kunde göras i samband med kreditköp.

1920-talet var också det årtionde då Wester Union för första gången någonsin utfärdade ett kreditkort för sina återkommande klienter. Flera andra företag följde i Western Unions fotspår, och i slutet av 1930-talet inträffade en mycket viktig milstolpe: en grupp sinsemellan oberoende företag började accepteras varandras kort för kreditköp.

När American Airlines och The Air Transport Association lanserade sitt Air Travel Card i mitten av 1930-talet införde de ett incitamentsprogram. Den som använde kortet att betala med fick 15% rabatt på köpet. Kortet blev populärt bland konsumenterna och ett viktigt konkurrensmedel, och snart hade över 15 olika flygbolag anslutit sig. Ett nummer på kortet användes för att identifiera inte bara klientkontot utan också vem som utfärdat kortet. Air Travel Cards popularitet ökade ytterligare när det blev kopplat till en kredit som gjorde att den som använde kortet inte behövde betala tillbaka hela skulden som en klumpsumma utan kunde göra delbetalningar över tid.