blogg, smålån

Kort eller lång utbildning?

I Sverige idag är det A och O med en utbildning för att kunna ha chansen till att få ett arbete med bra lön med en stabil inkomst. Förr i tiden var det mycket vanligare att man som ung började arbeta på en plats och under lång tid, i vissa fall hela livet, arbetade kvar och på så sätt blev mer erfaren och därigenom kunde växa internt på arbetsplatsen till högre och mer avlönade positioner. Så är det alltså inte längre. För de flesta jobb krävs idag någon sorts utbildning på högskola eller universitet. Utöver finns även yrkeshögskolor.

En yrkeshögskola samlar eftergymnasial utbildning utan för högskolorna. Utbildningarna är utformade på så sätt att de efter bästa förmåga ska likna arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens inom ett visst specifikt område. Tack vare denna utformning så leder en utbildning på yrkeshögskola ofta till jobb snabbare än om man hade studera ett bredare program på universitet eller högskola.

På senare tid har dessa yrkesutbildningar blivit allt mer populära och lockat fler och fler från de lite mer traditionella utbildningarna. Detta beror med stor sannolikhet på att många människor drivs att arbeten med så hög inkomst möjligt, så fort som möjligt. Om man till exempel vet att man vill ha en specifik tjänst så går man hellre en kort väg dit och utbildar sig för just den tjänsten. Istället för att lägga minst 3 år på att få en utbildning som bland annat leder till just den tjänsten.

Det är fullt förståeligt att vissa människor tänker så, men man bör dock vara säker på sin sak. Skulle det hända att man kanske inte trivs med arbetet, har man svårare än andra att ändra riktning då utbildningen varit väldigt fokuserad.