blogg, smålån

Färre fattiga svenska bönder

Hur får man sin bondgård att gå runt ekonomiskt trots låga priser på mejerivaror och konkurrens från billigt utländskt kött? Ett allt vanligare sätt för svenska bönder att få stabilitet i sitt företag är att kombinera det vanliga arbetet på gården med andra verksamheter. Det visar en ny svensk forskningsstudie.

Siffror visar att andelen jordbruksföretag som ägnar sig åt olika former av sidoaktivitet har ökat markant på några år. Entreprenadarbete är den vanligaste bisysslan för svenska bönder, vilket i praktiken kan vara till exempel dikesgrävning och att ploga kommunala trottoarer vintertid. En annan vanlig inkomstkälla är att hyra ut sin maskinpark eller lokaler. Ungefär 25 procent av alla bönder sysslar med detta vid sidan av gårdsarbetet. En annan syssla som har blivit mer populär på senare år är att öppna en butik hemma på gården och/eller att sälja sina produkter direkt till restauranger och livsmedelsbutiker.

Enligt Sören Höjgård och Martin Nordin, forskarna bakom studien, är det just inkomster från sidoverksamheter som gör att allt färre svenska bönder numera lever i fattigdom. Med fattigdom menar de att någon har en inkomst som ligger under 60 procent av medianinkomsten bland befolkningen, vilket är en vanlig definition.

För de lantbrukare som inte har möjlighet att ägna sig åt sidoverksamheter utöver arbetet på gården återstår att försöka förbättra lönsamheten på andra sätt, vilket inte alltid är lätt. Forskningstudien visar att alla inte har fått det bättre och att många svenska kvinnliga ensamstående lantbrukare fortfarande har problem med att få verksamheten att gå runt.