Uncategorized

Betalningsanmärkningar minskar

En betalningsanmärkning kan sätta stopp för mycket och det är något som man definitivt ska undvika. När du ska skaffa bostad, ta lån eller förändra din finansiella situation kan betalningsanmärkningar sätta käppar i hjulet för planerna. Det är därför glädjande att se att statistik från upplysningsföretaget UC under perioden januari till oktober 2019 visar att antalet betalningsanmärkningar minskade med 1,7 procent.

Idag har ungefär en halv miljon personer en betalningsanmärkning men trenden visar att fler tar ansvar för sina kostnader. Bäst klarar sig de i åldersspannet 46-55 år men nedgången kan ses över alla åldersgrupper.

Under året har också personer med skuldsaldo hos Kronofogden minskat med 4 procent. I dagsläget är det ungefär 300 000 personer som har ett skuldsaldo.Det visar att fler klarar att göra sig fria från sina skuldsaldon.

Förändrade lagkrav

I december 2018 trädde en ny lag i kraft som innebär att kommuner, landsting och stat måste skicka ut brev där mottagaren kan bestrida kraven. Detta har gjort att just dessa betalningsanmärkningar har gått ned.

En annan orsak som kan ha bidragit till minskningen av antalet betalningsanmärkningar är den förändrade tv-licensen. Tidigare hanterades den av ett separat bolag mot faktura men numera ingår den i skatten.

Undvik betalningsanmärkningar

Försök på alla sätt att undvika betalningsanmärkningar. De kan förstöra en hel del och ligger kvar i tre år. Se till att ha lite extra kapital på något konto som du kan nyttja om du hamnar i en situation där du riskerar en betalningsanmärkning. Det ger dig en extra trygghet även om det har inneburit att låna lite extra.